Category Archives: רישוי

משרד הרישוי חיפה שעות פתיחה עדכני

מידע כללי על משרד הרישוי חיפה במשרד ניתן לקבל שירות בנושאי: פעולות רישוי כלי רכב, פעולות רישוי נהיגה, קבלת קהל של המפקח על בתי הספר לנהיגה.   כתובת סניף ראשי וטלפון אדיסון 2, מפרץ חיפה טלפון:  *5678   שירות לקוחות שעות פתיחה ופעילות א'-ה' 8:00-13:00 א', ג' 15:30-18:00