Category Archives: אוניברסיטאות

אוניברסיטת בר אילן שירות לקוחות עדכני

  מידע כללי על אוניברסיטת בר אילן אוניברסיטת בר אילן מהבכירות בעולם ממוקמת ברמת גן   כתובת סניף ראשי וטלפון אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 52900 טלפון: 03-5317000   שירות לקוחות שעות פתיחה ופעילות לשירות נציג ומרכזיה: 03-5317000 ימים א'-ה' שעות 8.00-18.30 המספר תקף גם לבירורים על תואר שני ושלישי.

אוניברסיטת אריאל שירות לקוחות עדכני

מידע כללי על אוניברסיטת אריאל אוניברסיטה שרק לאחרונה נהיית רשמית בישראל ומספקת לימודים ברמה בין הגבוהות בארץ.   כתובת סניף ראשי וטלפון אריאל 40700 1-800-660660   שירות לקוחות שעות פתיחה ופעילות מרכז מידע: 1-800-660660 שכר לימוד: 03-9066200 לקבלה והרשמה: 03-9066146